P L A V E C K Ý   H R A D

Zrúcanina Plaveckého hradu sa nachádzy na západnom úpätí Malých Karpát nad obcou Plavecké Podhradie. Vynikol ako kráľovská pohraničná pevnosť v rokoch 1256-1273. Vlastnil ho i Ctibor zo Ctiboríc, neskôr grófi zo Sv. Jura a Pezinka, Szerédyovci, Salmovci, Fuggerovci a Balassovci. Od roku 1641 až do 20. storočia boli pánmi hradu Pálffyovci. V roku 1707 hrad počas troch dní ostreľovalo cisárske vojsko v boji proti kuruckým povstalcom, čím zničilo jeho 450-ročnú slávu.

Na Plaveckom hrade bola v rokoch 1579 - 1582 známa tlačiareň kazateľa P. Borzemiszu. Tlačili sa tu kalendáre a náboženské knihy s protestanstkými kázňami. Hrad sa preslávil i činom Petra Bakiča, ktorý oslobodil z Holíčskeho hradu Zuzanu Révayovú a chránil ju na Plaveckom hrade. Pod hradom sa nachádza sústava jaskynných chodieb, ktorých spojitosť s hradom nie je vylúčená. A snáď sú v nich ukryté i hradné poklady... Na hrad možno vystúpiť z Plaveckého Podhradia po modrej turistickej značke za 30 minút.

Vo fotogalérii nájdete aj staršie fotografie hradu, na ktorých je ešte vidieť stromy na hrade. Momentálne ich už nájdete iba v severozapadnej časti hradu.

Plavecký hrad - fotogaléria - (1997, 2003-2004)

 Plavecký hrad - pôdorys hradu

Pozrite si aj Ostrý Kameň